Meditation

Lindis

 

Jag arbetar med healing, Spökhusrensning, Vägledning genom Tarot, gruppseanser, djurkommunikation,

bildtolkning, soulcoaching, meditationer.

 

 

Behöver du hjälp? Ta kontakt med mig via sms på nummer 073-734 59 25

 

 

 

 

 

Vi lever i en samtid där tid och rum egentligen inte existerar

 

 

 

Copyright:

Du är aldrig ensam 2013 - 2014

Meditation

 

Jag anser att meditation är som balsam för kropp och själ.

Vi behöver vara i stillhet i nyet inom oss och stanna upp.

Samhället vi lever i ger oss inte den möjligheten, det ska presteras, det ska

handlas, det ska stressas och man ska helst hinna massvis av saker på en

och samma gång.

 

Då är det perfekt att meditera för att återhämta sina energier och känna sig

fokuserad och bli mer klar i vad man egentligen vill här i livet. Att få

kontakt med ditt inre.

 

Jag har meditationsgrupper som startar kontinuerligt.

Gruppen är på max 8 personer och en gång i veckan.

Det tar ca 1 timme.

 

Det finns en rad olika meditationstekniker, men principerna är

likartade och syftar till koncentration respektive insikt.

 

* Koncentrationsmeditation

Har som målsättning att fokusera ett medvetande som i vanliga fall är splittrat

av olika tankar. Detta görs genom att koncentrera medvedandet på en enda

företeelse, till exempel andningen eller ett mantra (ett ord eller en mening).

Syftet är att stilla det ständigt rörliga medvetandet.

Det är inte det lättaste. Gör gärna ett litet experiment.

Slut ögonen och försök att inte tänka på någonting alls i tio sekunder.

Klarade du det? Sannolikt inte. Bara 5% av alla människor kan utan träning

stänga av flödet av tankar. Ett litet experiment till.

Sitt nu alldeles still och tänk på vad du vill, det ända du inte får tänka på

är en rosa elefant. Fick du omedelbart upp en bild av en rosa elefant i huvudet?

Då tillhör du den absoluta majoritet av människor som har kontroll över mycket

i sitt liv, men inte har kontroll över sina tankar.

 

* Insiktsmeditation

Här lär man sig att förhålla sig till de tankar, känslor och förnimmelser som

medvetandet är fullt av. Man iakttar och noterar att den finns där, men försöker

samtidigt att förhålla sig objektiv till dem; ungefär:

"Jaha, där kom en sådan tanke igen". Då kan jag låta den passera.

Och här kommer en känsla och där försvinner den.

 

Regelbunden meditation kan medföra

* Minska ångest och oro

* Minska stress

* Sänka blodtryck

* Inre frid

* Ökade insikter

* Upplevelser av lycka

* Större medkänsla

* Ökad visdom

 

Hämtat från Stefan Einhorn - Vägar till visdom